AT SÖZLÜĞÜ

Mini binicilik sözlüğü
Manej: Binicilik sahası.
Dresaj: At terbiyesi.
Lonj: Bir ip vasıtasıyla dolaştırarak at ve binicinin çalıştırılması.
Tog: At binerken giyilen koruyucu başlık.
Chaps: At binerken kullanılan tozluklar. Dizden aşağısının yara olmaması için kullanılır. Yerine binici çizmesi de giyilebilir.
 Binici pantolonu: Binicilikte rahat hareket etmenizi sağlayan, genelde yüksek belli dar pantolon.
Gem: Ata hakim olmak için ağzına takılan demir parçası.
Eyer: At binicisinin üzerine oturduğu takım.
Üzengi: Eyere bağlı olan ayak koyma yeri.

Montana At Çiftliği